Biệt thự biển

Đầu tư biệt thự biển

  • Xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng ven biển
    Khi nền kinh tế đang phục hồi, tiến vào giai đoạn phát triển thì lúc đó chúng ta cũng chứng kiến sự đầu tư có quy mô cũng như chất lượng của ngành bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt là vùng ven biển đã phân khúc rõ ràng đối với sản phẩm dành cho các tập khách hàng hạng trung và giới thượng lưu.
  • Phân tích tiềm năng của dự án trước khi đầu tư
    Người đầu tư thứ cấp cần phải tìm hiểu kỹ các yếu tố liên quan đến tiềm năng phát triển lâu dài của dự án; chủ đầu tư là ai.. Đặc biệt, không nên ăn theo, tập trung vào một khu vực và nghĩ rằng tất cả dự án ở nơi đó đều tốt như nhau.